despre_noi

Despre noi

Suntem o şcoală cu inimă, nu doar cu minte. Preţuim toţi copiii deoarece credem cu tărie că aceştia sunt darul lui Dumnezeu. Pentru noi, fiecare copil este important pentru că este unic şi reprezintă în sine o părticică din lumea noastră. Considerăm că formarea completă a unui copil nu înseamnă doar acumularea de cunoştinţe teoretice, ci mai ales pregătirea lui temeinică pentru viaţă, modelarea caracterului şi a comportamentului său, în duh creştin. Dorim să le oferim copiilor o educaţie de calitate într-un mediu şcolar sănătos şi echilibrat, sigur şi moral, promovând valori tradiţionale care nu au dat greş niciodată. Avem convingerea că, dincolo de responsabilităţile materiale pe care le avem faţă de copii, le datorăm, în primul rând, o bună creştere.

De ce Școala „Copil Dorit”?

  • Pentru că ne interesează cu adevărat ce se întâmplă cu copiii care ne sunt încredinţaţi spre instruire şi educare.
  • Pentru că suntem atenţi la fond, nu la formă.
  • Pentru că ne străduim să îndepărtăm din demersul educativ tot ce nu este în beneficiul real al copilului şi al părinţilor acestuia.
  • Pentru că urmărim cu atenţie parcursul şcolar al copilului şi evaluăm pentru a îmbunătăţi, nu pentru a pedepsi sau pentru a recompensa.
  • Pentru că nu avem scopuri individualiste şi suntem conştienţi de valoarea misionară a profesiei didactice.
  • Pentru că valorile pe care le promovăm sunt valorile tradiţionale ale culturii şi civilizaţiei româneşti, ale familiei şi ale unei vieţi normale, morale şi echilibrate.
  • Pentru că învăţăm şi susţinem copiii să manifeste libertate în gândire şi în comportament, dar nu libertinaj.
  • Pentru că ne îngrijim cu atenţie de siguranţa, sănătatea şi comportamentul copiilor din şcoala noastră.
  • Pentru că selectăm cu responsabilitate personalul didactic şi administrativ al şcolii, folosind criterii precum probitate morală, vocaţie pedagogică, experienţă didactică deosebită.
  • Pentru că respectăm părinţii şi ne dorim o comunicare vie şi folositoare cu aceştia.

Considerăm că formarea completă a unui copil nu înseamnă doar acumularea de cunoştinţe teoretice, ci mai ales pregătirea lui temeinică pentru viaţă, modelarea caracterului şi a comportamentului său, în duh creştin. Dorim să le oferim copiilor o educaţie de calitate într-un mediu şcolar sănătos şi echilibrat, sigur şi moral, promovând valori tradiţionale care nu au dat greş niciodată. Avem convingerea că, dincolo de responsabilităţile materiale pe care le avem faţă de copii, le datorăm, în primul rând, o bună creştere.

Viziune

Dorim să le oferim copiilor o educație de înaltă  calitate și eficiență  într-un mediu școlar sănătos și moral, sigur și echilibrat.Considerăm că educația școlară completă a unui copil nu înseamnă doar acumularea de cunoștințe teoretice, ci mai ales pregătirea lui temeinică pentru viață – o formare completă pentru minte, suflet şi trup

Misiune

Școala Gimnazială Copil Dorit urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor, integrarea acestora cu succes în ciclurile școlare următoare și în societate; crearea unui climat școlar stimulativ, modern și prietenos; promovarea valorilor tradiționale ale culturii și civilizației românești, cu deschidere față de valorile societății democratice, ale spațiului cultural european; aplicarea unor metode didactice tradiționale îmbinate cu metode moderne de predare-învățare-evaluare, un demers educativ centrat pe copil, personalizarea actului didactic; obținerea progresului și a performanțelor școlare, prevenirea regresului la învățătură; comunicarea vie și eficientă cu părinții copiilor, unitate de principii și valori între școală și familie; selecția unui corp profesoral format din cadre didactice cu vocație, probitate morală, experiență și performanțe profesionale deosebite; susținerea copiilor provenind din familii numeroase pentru a beneficia de o educație de calitate.

Scurt istoric

Asociaţia Copil Dorit a fost înființată în anul 2007, la iniţiativa Pr.Tudor Peiu, preot la Biserica „Sfânta Treime și Sfinții  Martiri Brâncoveni” de la Spitalul de Urgenta pentru Copii  „Grigore Alexandrescu” din București, membri fondatori fiind credincioși din această Biserică.

Scopul principal al Asociaţiei este contribuţia la îmbunătățirea educației oferite copiilor, sprijinind astfel familia şi comunitatea.

În perioada 2008-2011, Asociaţia Copil Dorit a desfășurat activități educaționale și de îngrijire pentru copii de vârstă preșcolară. Începând cu anul şcolar 2011-2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului a acordat Asociației fondatoare „Copil Dorit” autorizaţia de funcționare pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Copil Dorit, cu nivel preșcolar şi primar, prin O.M. nr. 6206/7.11.2011.

Aprecierea publicului nostru pentru calitatea serviciilor educaționale oferite în privința conținutului activităților școlare și extrașcolare, a mediului școlar, a echipei de profesori și a  rezultatelor deosebite obținute de elevii noștri la învățătură și purtare, a determinat în mod firesc dezvoltarea ulterioară  a Școlii, aceasta primind acreditarea pentru nivelul preșcolar și primar prin O.G. 5635/25.10.2016, respectiv prin O.G. 5829/28.11.2016, cât și autorizarea nivelului gimnazial prin O.G. 5773/12.11.2015.

Întreaga lucrare filantropică și educațională a Asociației și a Școlii Copil Dorit a fost așezată sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul – Apostolul cel iubit al Domnului Hristos, autorul Evangheliei a patra și al celor trei Epistole sobornicești – și a Sfântului Neagoe Basarab, domnitorul isihast care a lăsat spiritualității și culturii românești „Învătăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”.

În Şcoala  Gimnazială Copil Dorit sunt înscriși în prezent 115 copii, unitatea școlară funcționând  cu  trei grupe de grădiniță (mică, mijlocie şi mare), cu program normal si prelungit, cinci clase de nivel primar (pregătitoare, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a) și patru clase de nivel gimnazial      (a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a),  fiecare colectiv fiind format din cel mult 14 copii. La finele anului școlar trecut, 2019-2020, ne-am bucurat de  absolvirea celei de-a doua generații care a parcurs toate nivelele de studiu în Școala noastră, de la primii ani de grădiniță până la  clasa a VIII-a. În clasamentul realizat de către Inspectoratul școlar privind cele mai bune școli,Top 10, Școala Gimnazială Copil Dorit s-a aflat la sfârșitul anului școlar 2018-2019 pe locul 4 între școlile din sectorul 5 al capitalei.

ro_RO

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.