CORPUL PROFESORAL - GIMNAZIU

PREZENTARE CORP PROFESORAL

Cătălin Nicolae Ciobanu – profesor de Educație Fizică și Sport

Un entuziast al mișcării, fitness-ului și dezvoltării fizice armonioase, dl. Ciobanu este absolvent al Facultății de Știinte ale Mișcării, Sportului și Sănătății (FSMSS) a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și acreditat ca antrenor de fitness. Activează și ca antrenor de baschet la Clubul Laguna Sharks București, iar în decursul ultimilor patru a pregătit numeroși copii la baschet și volei în campusurile de vară și iarnă, Alforsan International Sport Resort (Abu Dhabi, UAE).

Codruța Elena Badea – profesor de Limba Engleză

Lector universitar Doctor la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, autor de studii și cărții de autor, dna Codruța Badea predă cursul practic de Limba Engleză la un înalt nivel de profesionalism.

Gabriela Corina Kodjabashija – profesor de Biologie

Doctor în Biologie, autor de manuale, materiale didactice auxiliare și articole științifice, dna Kodjabashija are o experiență de 17 ani la catedră, este diriginte, a fost, de-a lungul timpului, responsabil în următoarele comisii: Comisia pentru Notare Ritmică, Comisia de Cruce Roşie, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Filiala Sect. 5, membru în grupul de lucru CNEE pentru ENVI și pentru evaluarea manualelor școlare, mentor; metodist ISMB; membru în Comisia de Admitere în Învăţământul Liceal, Evaluare Națională, Bacalaureat; coordonator practică pedagogică; consilier pentru proiecte și programe educative.

Cristina Aurelia Dobre – profesor de Geografie

Eminent profesor în domeniu, licențiată în Geografie și Istorie, cu un master pe climatologie și protecția mediului, dna Cristina Dobre este în prezent responsabil cu aria curriculară „Om și societate”, membru în: Comisia de organizare a concursurilor și olimpiadelor școlare, Comisia de școlarizare, Comisia de organizare și desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare, Consiliul Consultativ al profesorilor de Geografie din București, Comisia de titularizare, Comisia de acordare a gradațiilor de merit.

Cosmin Băboi – profesor de Istorie

Absolvent al Facultății de Drept din București, jurnalist, teolog și pasionat de istorie. Pasiune pe care o transmite și elevilor săi, cărora le-a trezit un deosebit interes pentru faptele și aventurile trecutului.

Cristina Staicu – profesor de Limba Engleză

O experiență de 32 de ani ca profesor, traducător și translator este mai mult decât o carte de vizită, este o adevărată comoară, de care se bucură în primul rând elevii cei râvnitori.

Ovidiu Motpan – profesor de TIC

Inginer în Automatică și licențiat în Teologie Ortodoxă, dl. Motpan îi inițiază pe copii în secretele tehnologiei informației.

Ruxandra Cioc – profesor de Limba și Literatura Română

Doctor în Filologie, profesor cu experiență, Coordonator Comisie proiecte şi programe. Responsabil arie curriculară. Membru CEAC, deținătoare a numeroase atestate pedagogice de specialitate, dna Cioc a contribuit substanțial la dezvoltarea aptitudinilor lingvistice ale elevilor, care au dat rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare.

Florentina Daniella Savonea – profesor de Chimie

Doctor în Chimie, cercetător științific III la Institutul de Chimie Fizică „I.G.Murgulescu”, București, membru al Societății de Chimie din România, autor a numeroase articole științifice, participant la conferințe, workshopuri, proiecte și granturi de cercetare, dna Savonea le descoperă copiilor tainele naturii din perspectivă științifică.

Smaranda Tătaru – profesor de Limba Germană

Licențiată în Filologie Germană și Chineză, dna Tătaru și-a finalizat studiile la Shanghai International Studies University, PR China. După o perioadă în care a activat în domeniul afacerilor, și-a dedicat talentul lingvistic excepțional predării limbilor străine pentru copii. 

Janeta Gheighiș – profesor de Educație Tehnologică

Profesor metodist ISMB în domeniu, cu 30 de ani de experiență la catedră, deținătoare a numeroase atestate de perfecționare profesională și dezvoltare personală, a participat la numeroase proiecte educative naționale și europene. Este resposabilul Comisiei de Arte, Tehnologii, Educație Fizică și Sport, a participat ca organizator la Simpozionul internațional „Școala de azi, școala de mâine”, și este unul din organizatorii Olimpiadei de Educație Tehnologică.  

Irina Constantinescu – profesor de psihopedagogie specială

Având în spate o vastă experiență, dna Constantinescu este responsabilă cu depistarea, evaluarea psihopedagogică și curriculară inițială, de etapă și finală a copiilor cu nevoi educaționale speciale, cu lucrul individual și în grup cu copii cu nevoi educaționale speciale, cu terapiile recuperatorii și consilierea familiei și a cadrelor didactice privind lucrul cu acești copii.

Emina Neagu – profesor de Matematică  

Profesor de gradul I, cu 36 de ani de experiență, a participat la numeroase cursuri de perfecționare profesională și dezvoltare personală, la conferințe de specialitate, a făcut parte din mai multe proiecte școlare Erasmus, alături de profesori din mai multe țări europene.

Tatiana Petrache – profesor de Neogreacă

Cu studii de teologie, filologie și filosofie, absolventă a unui master de studii patristice în Atena, dna Petrache încearcă să le transmită copiilor interesul pentru cultura elenă.

Maria Rotaru – profesor în învățământul preșcolar

Doctor în Teologie al Universității din Tesalonic, licențiată în Teologie și Pedagogie, dna Rotaru a hotărât să-și dedice știința și talentul formării sufletești, psihologice și intelectuale a celor mai mici învățăcei, ocupându-se cu gestionarea grupelor de preșcolari și cu predarea Religiei și Limbii Neogrecești la grupele de grădiniță.

Monica Ghițescu – profesor de Arte Plastice

Profesor de arte, graphic designer și ilustrator de carte, a expus în numeroase expoziții de grup din țară și străinătate și a participat la mai multe proiecte de decorare și restaurare.  Un profesor inspirat, care la rându-i își inspiră elevii.

Crenguța Florescu – învățător titular

Cu două licențe, în Științe Economice și Pedagogie, dna Florescu  lucrează în învățământ din 2015, cu un deosebit talent, creativitate și un entuziasm debordant.

Claudia Peiu – director și profesor de Limba și Literatura Română

Cu o experiență didactică de 26 de ani, dna Peiu este sufletul acestei școli sub toate aspectele. Deține atestate în urma mai multor cursuri de formare profesională și dezvoltare personală, este consilier educativ, coordonator și manager de proiecte pentru Școala Gimnazială „Copil Dorit”.

Adela Laura Rus – profesor de Educație Muzicală și Cor

Doctor în Muzicologie, dna Rus are în spate o experiență didactică de 25 de ani. Colaborează cu școala noastră de zece ani ca profesor, iar ca dirijoare a corurilor școlii,  „Melos” și „Clopoțel”, i-a condus pe copii pe numeroase scene și studiouri, în spectacole, serbări și concursuri,  formându-le remarcabile aptitudini muzicale și de scenă.